Πεμπτη, 26 Μαϊος 2022
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

.:banet A.E.
Βαλαωρίτου 20
54625 - Θεσσαλονίκη
Τ:2310253999
F:2310253998
email: info@banet.gr

NEWSLETTER
Εγγραφείτε στο newsletter για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για θέματα της επικαιρότητας και τα νέα της banet.
Νέο σύστημα διαχείρισης domains και hosting 31/01/2010
Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του νέου συστήματος καταχώρησης και διαχείρισης ονομάτων χώρου και πακέτων φιλοξενίας http://www.godigital.gr/

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει την online διαχείριση, καταχώρηση, αλλαγή καταχωρητή, ανανέωση, αλλαγή ιδιοκτήτη, επαναφορά κλπ ονομάτων χώρου με καταλήξεις Ελληνικές και διεθνείς καταλήξεις. Περιλαμβάνει επίσης την online παραγγελία, ανανέωση, αναβάθμιση κλπ πακέτων φιλοξενίας με διαθεσιμότητα 99,99% και υποστήριξη 24Χ7Χ365.

Οι λειτουργίες που αφορούν τα ονόματα χώρου είναι οι παρακάτω:

Καταχώρηση: Καταχωρήστε ονόματα χώρου σε τρία απλά στάδια, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η καταχώρηση είναι online - realtime και το όνομα χώρου είναι άμεσα διαθέσιμο για χρήση.
Αλλαγή καταχωρητή: Δωρεάν για τα Ελληνικά ονόματα χώρου. Αλλάξτε καταχωρητή μεταφέροντας τα ονόματά σας σε μας και απολαύστε τα προνόμια που σας παρέχονται. Γίνεται σε τρία απλά στάδια, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η αλλαγή καταχωρητή είναι online - realtime και το όνομα χώρου είναι διαθέσιμο για χρήση, μετά την αποδοχή του προηγούμενου καταχωρητή.
Ανανέωση: Ανανεώστε την περίοδο ισχύος των ονομάτων σας μεμονωμένα ή μαζικά από το εύχρηστο εργαλείο διαχείρισης των ονομάτων σας. Γίνεται σε τρία απλά στάδια, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η ανανέωση είναι online - realtime και το όνομα χώρου είναι άμεσα διαθέσιμο για χρήση.
Επαναφορά: Ανανεώστε την περίοδο ισχύος των ονομάτων σας, που έχουν ήδη λήξει, μεμονωμένα ή μαζικά από το εύχρηστο εργαλείο διαχείρισης των ονομάτων σας. Γίνεται σε τρία απλά στάδια, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η επαναφορά είναι online - realtime και το όνομα χώρου είναι άμεσα διαθέσιμο για χρήση.
Αλλαγή ιδιοκτήτη: Μεταβιβάστε το όνομα χώρου σας σε άλλον ιδιοκτήτη άμεσα. Γίνεται σε τρία απλά στάδια, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η αλλαγή ιδιοκτήτη είναι online - realtime και το όνομα χώρου είναι άμεσα διαθέσιμο για χρήση.
Πρόσωπα επαφής: Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου. Διαχειριστείτε τα πρόσωπα επαφής των ονομάτων χώρου που διαθέτετε. Τα πρόσωπα επαφής είναι ο Ιδιοκτήτης, ο υπάυθυνος Διαχείρισης, ο Τεχνικός υπεύθυνος και ο υπεύθυνος χρέωσης. Γίνεται σε τρία απλά στάδια, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Οι μεταβολές στα στοιχεία των προσώπων επαφής είναι online - realtime.
Αλλαγή κωδικού: Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου. Αλλάξτε γρήγορα και εύκολα τον κωδικό εξουσιοδότησης των ονομάτων σας. Γίνεται απλά σε ένα στάδιο, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η αλλαγή κωδικού είναι online - realtime.
Προστασία στοιχείων Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου.: Διαχείριση της εμφάνισης ή μη των στοιχείων ιδιοκτήτη με την εντολή whois. Η προστασία στοιχείων ονόματος είναι online - realtime.
Εξυπηρετητές ονοματοδοσίας: Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου. Διαχειριστείτε του εξυπηρετητές ονοματοδοσίας (dns servers) των ονομάτων σας και επί πλέον ορίστε δικούς σας εξυπηρετητές (hosts) στα ονόματα σας. Γίνεται απλά σε ένα στάδιο, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η δήλωση εξυπηρετητών ονοματοδοσίας είναι online - realtime.
Ζώνες ονοματοδοσίας: Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου. Διαχειριστείτε τις ζώνες ονοματοδοσίας (dns records) για τα ονόματα σας, στα οποία δηλώσατε δικούς μας εξυπηρετητές ονοματοδοσίας (dns servers).  Γίνεται απλά σε ένα στάδιο, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η αλλαγές στις ζώνες ονοματοδοσίας είναι online - realtime και η εφαρμογή τους είναι άμεση.
Μεταβίβαση διαχείρισης: Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου. Μεταβιβάστε τη διαχείριση των ονομάτων σας μεμονωμένα ή μαζικά σε άλλον χρήστη του συστήματός μας.  Γίνεται απλά σε ένα στάδιο, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ).
Προώθηση σελίδας: Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου. Προωθήστε (forward) τα ονόματα σας σε άλλα ονόματα, χρησιμοποιώντας την ευέλικτη διαδικασία προώθησης του εργαλείου διαχείρισης που σας προσφέρεται. Γίνεται απλά σε ένα στάδιο, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η προώθηση σελίδας είναι online - realtime.
Προσωρινή ιστοσελίδα: Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου. Ανεβάστε σελίδα "υπό κατασκευή" ή "προς πώληση" για τα ονόματα σας. Δημιουργείτε τη σελίδας (ή τις σελίδες σας) με όποιο εργαλείο επιθυμείτε και τις ανεβάζεται κάνοντας zip όλα τα αρχεία που τις αποτελούν. Γίνεται απλά σε ένα στάδιο, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η κατασκευή προσωρινής ιστοσελίδας είναι online - realtime.
Προώθηση ταχυδρομείου: Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου. Προωθήστε όλα τα emails που λαμβάνονται σε ένα όνομα σας σε λογαριασμό που επιθυμείτε.  Γίνεται απλά σε ένα στάδιο, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η προώθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι online - realtime και τα emails της μορφής xxxx@domain.tld ξεκινούν να προωθούνται στο νέο προορισμό.
Λογαριασμοί ταχυδρομείου: Δωρεάν για κάθε όνομα χώρου. Δημιουργείστε μόνοι σας τους λογαριασμούς email που προσφέρονται για κάθε όνομα σας. Γίνεται απλά σε ένα στάδιο, ενιαία για όλες τις καταλήξεις (gr, eu, com, org, net κλπ). Η δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι online - realtime και το ο νέος λογαριασμός είναι άμεσα διαθέσιμος για χρήση.

Οι λειτουργίες που αφορούν τα πακέτα φιλοξενίας είναι οι παρακάτω:
Παραγγελία: Κάνετε την online - realtim πραγγελία σας και αποκτήστε σε λίγα δευτερόλεπτα το νέο πακέτο φιλοξενίας, με άμεση δυνατότητα διαχείρισης του από το control panel PLESK.
Ανανέωση: Κάνετε την online - realtim πραγγελία σας και ανανεώστε το πακέτο φιλοξενίας σας σε λίγα δευτερόλεπτα, με άμεση δυνατότητα διαχείρισης του από το control panel PLESK.
Αναβάθμιση: Κάνετε την online - realtim πραγγελία σας και αναβαθμίστε το πακέτο φιλοξενίας σας σε λίγα δευτερόλεπτα, με άμεση δυνατότητα διαχείρισης του από το control panel PLESK.
Είσοδος: Δωρεάν για κάθεπακέτο φιλοξενίας. Με ένα κλικ μπαίνετε στο διαχειριστικό σύστημα (control panel) PLESK του πακέτου φιλοξενίας σας, χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε τη διεύθυνση και τα στοιχεία εισόδου.


Αποστολή σελίδας με email  Αποστολή σελίδας με email  Εκπτύπωση σελίδας Εκπτύπωση σελίδας

Site Powered by
Go|Digital.CMS

Home | Site Map | Επικοινωνία | Θέσεις Εργασίας | Προσωπικά δεδομένα | Όροι Χρήσης
.: banet Α.Ε. © 2000-2010