Πεμπτη, 26 Μαϊος 2022
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

.:banet A.E.
Βαλαωρίτου 20
54625 - Θεσσαλονίκη
Τ:2310253999
F:2310253998
email: info@banet.gr

NEWSLETTER
Εγγραφείτε στο newsletter για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για θέματα της επικαιρότητας και τα νέα της banet.
02/10/2008: Νέα Δράση από την ΚτΠ Α.Ε. "e Services"
Η ΚτΠ Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης νέας Δράσης ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την πελατειακή τους βάση, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και το Internet.

Η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)» υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν.

Ειδικότερα, στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ενεργειών που αποσκοπούν:
    * στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας
    * στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες (διαδραστική πληροφόρηση, υποστήριξη ή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες με ηλεκτρονικά μέσα, κ.ά.) που αναβαθμίζουν ή επεκτείνουν το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία

Στις βασικές κατηγορίες εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται:
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ξενάγηση
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαδραστικής Ενημέρωσης – Πληροφόρησης
 • Λοιπές Εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Δράση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο αποτέλεσμα και στη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών καναλιών εξυπηρέτησης των πελατών. Η φιλοσοφία της Δράσης στηρίζει απλές και ώριμες τεχνολογικά λύσεις, υιοθετώντας έμπρακτα την άποψη ότι δεν απαιτούνται πολύπλοκα έργα και υπέρογκα κόστη για να υπάρξει απτό αποτέλεσμα για τη μέση επιχείρηση.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των ενισχυόμενων έργων ανέρχεται στις 50.000 ευρώ με αντίστοιχη επιχορήγηση έως του ποσού των 30.000 ευρώ (ποσοστό επιχορήγησης: 60%), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 17.000.000 ευρώ.

Η Δράση εντάσσεται στο Στόχο 1: «Βελτίωση της Παραγωγικότητας» της Ψηφιακής Στρατηγικής και υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση τους:
 • κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) και
 • εφόσον ολοκληρωθεί ορθά η ηλεκτρονική υποβολή, εν συνεχεία έντυπα (μέσω ταχυδρομείου – courier – ιδιοχείρως στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε.) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29.10.2008, 14:00.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10/2008, 14:00
 
Προϋποθέσεις
 • Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008 
 • Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας λόγω του καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis 
 • Η Επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ 
 • Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

Επιλέξιμες δαπάνες
 • Οι δαπάνες καθώς και όλα τα παραστατικά υλοποίησης της Επιχειρηματικής Πρότασης πρέπει να πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία προκήρυξης έως 31/12/2008.
 • Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού λειτουργίας του e-service (π.χ. e-commerce, e-learning, υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης κ.α.) 
 • Δαπάνες Λογισμικού (δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών καταστημάτων, συστήματα κρατήσεων, ηλεκτρονική εκπαίδευση, ηλεκτρονικές δημοπρασίες κ.α.) 
 • Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδρομής στο Internet 
 • Δαπάνες Συνδρομής σε υπηρεσίες 
 • Ενέργειες Προώθησης/ Προβολής 
 • Υπηρεσίες Συμβούλων

Προϋπολογισμός προγράμματος
 • Συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης: 17.000.000 ευρώ
 • Μέγιστος προϋπολογισμός έργου: 50.000 ευρώ
 • Ελάχιστος προϋπολογισμός έργου: 5.000 ευρώ

Η επιδότηση είναι ίση με το 60% του συνολικού προϋπολογισμού

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
 
Οι λύσεις της banet Α.Ε. GoDigital.Store και GoDigital.Booking είναι επιλέξιμες δαπάνες για το παραπάνω πρόγραμμα χρηματοδότησης
 

Αποστολή σελίδας με email  Αποστολή σελίδας με email  Εκπτύπωση σελίδας Εκπτύπωση σελίδας

Site Powered by
Go|Digital.CMS

Home | Site Map | Επικοινωνία | Θέσεις Εργασίας | Προσωπικά δεδομένα | Όροι Χρήσης
.: banet Α.Ε. © 2000-2010